KAJ SMO ŽE NAREDILI?

 • Zagotovili smo več kot 20 mio evrov za obnovo vročevoda in toplotnih postaj iz Sklada za pravični razvoj in proračuna RS
 • Pripravili smo Akcijski načrt preobrazbe do leta 2030
  Sodelujemo z upravniki in izvajalci delitve toplote
 • Ustanovili smo Energetsko pisarno
 • Sanirali smo 3 stanovanjske bloke v lasti Mestne občine Velenje
 • Postopoma saniramo vse javne objekte
 • Zagotovili smo podporo Evropske komisije, Evropske investicijske banke in Ministrstva RS za okolje, podnebje in energijo

DALJINSKO OGREVANJE SALESKE DOLINE DANES

 • Drugi največji sistem daljinskega ogrevanja v Sloveniji
 • Samo EN proizvodni vir: Termoelektrarna Šoštanj (premog + plin)
 • 35.000 uporabnikov uporabnikov toplote gospodinjskega odjema in 650 uporabnikov toplote industrijskega odjema

KLJUČNE PREDNOSTI DALJINSKEGA SISTEMA OGREVANJA

 • Višja energetska učinkovitost
 • V mestu ni individualnih kurišč ali malih kotlovnic, kar je prispevek k zdravemu in čistemu okolju
 • Polno izkoriščanje potenciala odpadne toplote in nizkotemperaturnih virov toplote
 • Implementacija obnovljivih virov v večjem obsegu kljub prostorskim omejitvam
 • Priključitev na sistem daljinskega ogrevanja predstavlja nižje obratovalne stroške in enostavnost uporabe
 • Dolga življenjska doba energetskih naprav – hišne toplotne postaje