Preobrazba sistema daljinskega ogrevanja Šaleške doline.

Spoštovani!
Šaleško dolino čaka preobrazba daljinskega ogrevanja in postopen prehod v obnovljive vire energije. Zavedamo se, da Je nujno načrtovanje procesov sanacije stanovanjskih objektov, saj lahko le tako vplivamo na stroške za ogrevanje, ki zadnje čase zelo naraščajo.

Želimo vam predstaviti, kako bo potekala preobrazba daljinskega ogrevanja in kaj bomo morali narediti, saj bo potrebno prilagodili režim ogrevanja in bodo nekateri ukrepi v stanovanjih in hišah nujno potrebni.

Učinkovit sistem daljinskega ogrevanja Je mogoče zgraditi le v sodelovanju z vsemi deležniki. Samo s skupnimi močmi, dovolj dobro informiranostjo in sodelovanjem lahko vplivamo na nižjo porabo toplotne energije!

Peter Dermol 
župan Mestne občine Velenje
Boris Goličnik
župan Občine Šošanj

 • Zakaj sploh moramo prestrukturirati SAŠA regijo in daljinski sistem?
 • Kaj pomeni pravični prehod – besedna zveza, ki jo pogosto slišite?
 • Zakaj je potrebna preobrazba daljinskega ogrevanja?
 • Kje bomo zagotovili sredstva za preobrazbo daljinskega ogrevanja?
 • Kako bo potekala preobrazba sistema daljinskega ogrevanja?

 • Zagotovili smo več kot 20 mio evrov za obnovo vročevoda in toplotnih
  postaj iz Sklada za pravični razvoj in proračuna RS
 • Pripravili smo Akcijski načrt preobrazbe do leta 2030
 • Sodelujemo z upravniki in izvajalci delitve toplote
 • Ustanovili smo Energetsko pisarno
 • Sanirali smo 3 stanovanjske bloke v lasti Mestne občine Velenje
 • Postopoma saniramo vse javne objekte
 • Zagotovili smo podporo Evropske komisije, Evropske investicijske banke
  in Ministrstva RS za okolje, podnebje in energijo

 • Obnove izolacij in podporja na vročevodnem distribucijskem omrežju v
  dolžini cca 8 km.
 • Izgradnja 12 toplotnih postaj in 72 internih postaj v večstanovanjskih
  objektih.
 • Obnova cca 3 km primarnih in sekundarnih vodov.
 • Sočasna obnova vseh komunalnih vodov.
  Obnova cest.